top of page
  • Writer's pictureCCG

Concurs literari de Sant Jordi


El Centre Català de Ginebra convoca el Concurs Literari «Sant Jordi 2021» d’acord amb les bases següents:


BASES


1. Hi pot participar qualsevol persona que presenti una obra redactada en català i que tingui acreditada la seva residència a Suïssa.


REQUISITS


2. Cada participant pot presentar una única obra de qualsevol gènere literari. Els treballs, de tema lliure, han de ser originals, inèdits i no premiats en altres certàmens literaris. El text haurà d’anar signat amb un pseudònim.


CATEGORIES


3. Hi ha dues categories:


a. Relat curt: L’extensió d’aquests texts ha de tenir un mínim de 500 paraules i un màxim de 1.000 paraules.


b. Narrativa: L’extensió d’aquests texts ha de tenir un mínim de 1.500 paraules i un màxim de 2.500.


PRESENTACIÓ I TRAMESA D’OBRES


4. En els originals hi ha de constar el títol però no l’autor (només el Pseudònim). S’ha de presentar per correu electrònic mitjançant un document adjunt. Cal enviar el missatge a l’adreça e-mail: info@ccginebra.ch

tot indicant:


· Categoria

· Nom i Cognoms

· Pseudònim

· Correu Electrònic

· Número de telèfon


I adjuntar l’arxiu amb el relat signat només amb el pseudònim, en format PDF.


5. La data límit per a participar-hi és el dia 18 d’abril, a la mitjanit.

6. El dia 21 d’abril, el jurat enviarà les obres guanyadores al jurat del concurs europeu, per representar al nostre casal en aquest concurs.

7. El jurat té el dret de refusar qualsevol obra que no s’ajusti a les bases establertes.SELECCIÓ D’OBRES I PREMIS


8. La resolució del jurat es farà pública el dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi.

9. El premi és un lot de llibres, que es lliurarà quan la situació general ho permeti.

10. L’obra guanyadora del premi participarà en un concurs europeu amb els guanyadors d’altres concursos literaris i jocs florals de les comunitats catalanes d’Europa.

11. El dia 25 d’abril de 2021, dia de la Catalunya Exterior, es proclamaran els guanyadors del Concurs Literari Europeu.

12. El premi pot ser declarat desert.


DRETS D’AUTOR I ACCEPTACIÓ DE LES BASES


13. Els textos guanyadors es publicaran a la pàgina web del Centre Català de Ginebra. El Centre es reserva el dret d’incloure’ls, en un futur, en un recull o antologia.

14.L’autor reconeix ser qui ha escrit el relat i, com a tal, qui té tots els drets sobre l’esmentada obra. L’autor cedeix els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra al Centre Català de Ginebra.

15.Aquests drets d’explotació de l’obra que se cedeixen són en qualsevol dels formats existents i coneguts a dia d’avui.

16.No hi haurà remuneració econòmica percebuda per l’autor com a contraprestació per aquesta cessió.

17. El premi pot quedar desert si així ho determina el jurat.

18. Es podran concedir tots els accèssits que el jurat consideri oportú.

19.El premi no pot ser cedit a terceres persones ni serà en qualsevol cas canviat per diners o compensació d'una altra índole.

20.Les deliberacions del jurat seran del tot reservades i, per tant, no es podrà demanar a cap dels seus membres que n’ofereixi explicacions.

21.Qualsevol dels relats presentats que no acompleixin les condicions mencionades a les bases del concurs serà descartat.

22. Presentar-se en aquest concurs implica l'acceptació de totes les bases.


Us podeu descarregar les bases del concurs en el següent enllaç:

Concurs literari 2021-CC_Ginebra
.pdf
Download PDF • 229KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page