top of page

QUI SOM

Amb el nom de Centre Català de Ginebra, d’ara endavant CCG, és una entitat cultural catalana amb seu al cantó suís de Ginebra.
El seu objectiu és ser una referència i un punt de trobada per a totes aquelles persones interessades en la cultura i en la societat catalanes.

El CCG és una associació sense ànim de lucre, que es regula pels presents Estatuts i pels articles 60 i següents del Codi civil suís, una entitat apolítica, aconfessional, que no es compromet amb cap partit polític i que té per finalitat la promoció i la defensa de la cultura i de les institucions catalanes.

 

bottom of page